Toprak Örneklerimizi Aldık

PreciFarm hassas tarım uygulamasını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir projedir. Hassas tarım, kaynakların doğru bölgeye, doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılması ile uygulanmaktadır. Bu sebeple bitkinin ihtiyaçlarının doğru şekilde belirlenmesi hayati bir rol oynamaktadır. Toprak analizleri çalışma alanının üretim için yeterlilik durumu hakkında bize bilgi veren en önemli kaynaklardan biridir.

PreciFarm projemiz kapsamında olan ayçiçeği için Ziya Organik Tarım Lüleburgaz tesisindeki üretim bölgesinde toprak analizi amaçlı toprak örnekleri toplamaya gittik. Üretim alanının farklı noktalarından birçok örnek aldık. Analiz için uygun şekilde ve doğru bölgelerden örnekler almak konusunda bize Ziya Organik Tarım’dan Semra ÇELİKADAM yardımcı oldu. Alınan örneklerden elde edilecek bilgiler ileri dönemlerde drone çekimleri ile elde edilen veriler ile karşılaştırılacak. Karşılaştırma sonucunda PreciFarm projesinden elde edilecek verilerin hassasiyeti ve verime yönelik etkisinin artışı sağlanmış olacak. PreciFarm projemizde ayçiçeği üretiminde hassas tarım uygulaması ile ilgili çalışmalarımız devam edecek.