Lüleburgaz’da Buğday Çeşitleri

Ülkemizde en çok yetiştirilen ürünlerden biri olan buğdaya hassas tarım uygulamasıyla bir yaklaşım yaptık. Ziya Organik Tarım Lüleburgaz tesislerinde yirmiden fazla çeşit buğdayın yetiştirme denemesinin yapıldığı çalışma alanında drone çekimi gerçekleştirdik.

Türkiye buğday üretimine çok müsait bölgele sahip bir ülkedir. Bu potansiyeline rağmen son yıllarda giderek azalan bir buğday üretimi durumu söz konusu olmuştur. Azalan buğday üretiminin ülkemizi getirdiği son nokta ise buğday ithal edilmesi olmuştur. Üretimdeki yetersizliğin birden çok sebebi olduğu gibi biz bu durumun tarımsal kısmı ile ilgili bir yaklaşım benimsedik. Buğday üretimi yapılan bölgelerde hassas tarım uygulamalarının olmaması toprağın ve üretilen buğdayın veriminde azalmaya sebep olmaktadır. Biz doğru şekilde gerçekleştirilen hassas tarım uygulamalarının bu sorunu ortadan kaldırabileceğini düşünüyoruz. Buna yönelik olarak normal şartlarda Türkiye’nin doğu bölgesinde üretimi yapılan buğday çeşitlerinin Trakya Bölgesindeki durumlarını incelemeye aldık. Burada yapacağımız gözlemler ile geliştirmekte olduğumuz PreciFarm projemizde üretimi ve verimi arttıracak değerli veriler elde etmeyi planlıyoruz.

Hassas tarım uygulaması kaynakların doğru yönetimi ve doğru bölgeye doğru müdahaleleri gerektirmektedir. Biz yaptığımız çalışmalarla buğday üretimi için en doğru verileri elde etmeyi hedefliyoruz. PreciFarm projemizde buğday ürününün hassas tarım uygulaması ile ilgili çalışmalarımız devam edecek.