Hassas Tarım Çalışmalarına Devam!

Hassas tarımda kullanılacak girdilerin yönetimini kolaylaştırmayı sağlayan PreciFarm projemize, çalışma alanlarına yaptığımız ziyaretlerimiz ile devam ediyoruz. İlk durağımız olarak Tekirdağ Bağcılık Enstitüsüne gittik ve bağ gelişimine şahit olduk. Drone ile uzaktan algılama yöntemi ile bitkinin gelişim sürecine ait görüntüler elde ettik. Bekir AÇIKBAŞ eşliğinde yaptığımız çekimler sırasında üzüm yetiştirmeye yönelik sohbetler ettik. Farklı çeşitteki üzümlerin farklı yöntemlerine yönelik bizi oldukça bilgilendirdi.

İkinci durağımız olarak Ziya Organik Tarım Lüleburgaz Sarımsaklı tesislerine ziyaretimizi gerçekleştirdik. Burada birçok çeşit buğdayın üretim denemesinin yapıldığı çalışma alanına uğradık. Tane doldurma evresinde bulunan ve yeşilden sarı renge dönmeye başlayan buğday çeşitlerinin drone ile görüntülerini aldık. Ziya Organik Tarım ziyaretimizin devamında ikinci olarak ayçiçeği üretilecek bölgeye gittik. Bu bölgede geçen ziyaretimizde toprak örnekleri almıştık. İki ziyaretimiz arasında geçen sürede bölgeye taban gübreleme çalışması ve ekim işlemleri gerçekleştirildi. Bu ziyaretimizde bizi yeşermeye başlamış bir ayçiçeği tarlası karşıladı. Semra ÇELİKADAM eşliğinde yaptığımız çekimler esnasında bize ürünlere uygulanan işlemler hakkında bilgiler verdi.

Ofisimize döndüğümüzde de bizi bekleyen işlerimiz olacak. Uzaktan algılama yöntemiyle görüntülerimizi topladık. İkinci aşama olarak bu görüntüleri sayısal görüntü işleme yöntemleri ile analize hazır hale getireceğiz. PreciFarm projemizde hassas tarıma yönelik destek mekanizması üretmek için görüntü ve veri toplama çalışmalarımız devam edecek.