• Verim Artışı ve Gübre Tasarrufu
    Tarımsal arazide ihtiyaç az olan yere daha az gübre, fazla olan yere daha fazla gübre önererek hem gereksiz gübre kullanımını ortadan kaldırıyor hem verim artışı sağlıyoruz.
  • Spektral Görüntü Alma
    Multispektral kameralar ile tarlanızda çekimler yapıyoruz. Tarlanızın kuvvetli ve zayıf bölgelerini tespit ediyoruz.
  • Bitki Örtüsü Haritası ve Değişken Oranlı Uygulama
    Ekili bitki türü için en ideal bitki örtüsü indisi haritası çıkarıyoruz. Yeni nesil tarım makinalarına bu harita üzerinden gübre uygulama verisi sağlıyoruz.

Hassas Tarım

Hassas tarım, modern ziraat yöntemlerinden biridir. Bu yöntemin temel amacı çiftçiyi ve toprağı daha çok değil daha iyi ve verimli çalıştırmaktır. Gözlem ve ölçümlerle büyük alanların küçük alanlardan oluşan bir bütün olarak ele alınması sağlanır. Bu sayede yanlış uygulamalardan kaçınılır, kaynak korunumu, ürün ve çiftlik bazında verim artımı sağlanır. Bu çalışmalar zirai yönetim için büyük önem taşıyan verim ve kaynak tüketimi için bir karar destek mekanizması ortaya çıkarır.

PreciFarm

PreciFarm uzaktan algılama yöntemi ile hassas tarım için veri sağlama amacı ile geliştirilmiş bir hizmettir. Sahadan insansız hava aracı (İHA) ile görüntüler toplanır, bu görüntülerin analizi ile tarımsal bölgelerin mevcut durumlarının tespiti ve ürün bazlı ihtiyaçlarına yönelik veri üretilir. Üretilen veriler sayesinde tarımsal alanda kaynakların kullanımı yönlendirilmiş ve kaynakların yanlış kullanıma bağlı ürün kaybının önüne geçilmiş olur.

Demo için tıklayınız!

Drone çekimleri.

Bitki indisi haritaları

Sayısal görüntü işleme ile fotoğraflardan, çalışma alanına ait bitki indisi haritalarının çıkarılması.

Karar destek mekanizması

Haritalar yardımıyla, tarımsal alana yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve verim arttırmaya yönelik veri elde edilmesi.

Akıllı tarıma uygun çıktılar

Hassas tarım uygulamasında kullanılan akıllı tarım cihazlarında kullanılacak formatta veri üretilmesi.

Hassas tarım çalışmaları için Ziya Organik Tarım Lüleburgaz tesisine hasat zamanı yaklaşan buğday bitkisinin drone ile çekimlerini gerçekleştirmeye gittik. Yaptığımız ziyaret sırasında gelişimlerine hızla devam eden ayçiçeği ve mısırın da görüntülerini aldık.

Hız kesmeden hassas tarım çalışmalarımıza Ziya Organik Tarım Lüleburgaz tesisine yaptığımız ziyaret ile devam ettik. Buğday, ayçiçeği mısır ve çeltik gelişimlerini gözlemledik, drone ile çekimleri gerçekleştirip toprak örneklerimizi aldık.

Hassas tarım çalışmalarımıza Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Ziya Organik Tarım Lüleburgaz tesisine yaptığımız ziyaretler ile devam ettik. Bağ, buğday ve ayçiçeği gelişimlerini gözlemledik ve drone ile çekimlerimizi gerçekleştirdik.